Propisi MBP

Ukupno 31 - 56 od 56
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon pravilnik_o_internoj_kontroli_www.pdf
Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/17 PDF icon 8_17.pdf
Pravilnik o kriterijima za finans/sufinan.programa i projek.neprofit.organ.i udruženja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/14
Pravilnik o poklonima i reprezentaciji državnih službenika i namještenika u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_poklonima_i_reprezentaciji_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_u_ministarstvu_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Pravinik za utvrđivanje prava na dodjelu jnp i prava na obezbjeđenje ogrjeva-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_jnp_broj-30.pdf, PDF icon p7-11.pdf, PDF icon p30-13.pdf, PDF icon broj-14.pdf_1.pdf, PDF icon 15_19.pdf
Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_cuvanju_i_upotrebi_pecata_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza Interni dokument PDF icon pravilnik_o_popisu_imovine_potrazivanja_zaliha_i_obaveza_w.pdf
Pravilnik o materijalnom poslovanju Interni dokument PDF icon pravilnik_o_materijalnom_poslovanju_w.pdf
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28_-_19.pdf
Pravilnik o naknadama za putne troškove i načinu odobravanja službenih putovanja Interni dokument PDF icon pravilnik_o_naknadama_za_putne_troskove_i_nacinu_odobravanja_sluzbenih_putovanja_w.pdf
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/04, PDF icon 16/07
Instrukcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/06, PDF icon 11/07, PDF icon 32/08
Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_21-19.pdf
Instrukcija o ispunjavanju uslova prebivališta/boravišta na području Kantona u primjeni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/07
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Kodeks poslovnog ponašanja u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon kodeks_poslovnog_ponasanja_u_ministarstvu_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Kodeks prikladne odjevenosti državnih službenika i namještenika ministarstva Interni dokument PDF icon kodeks_prikladne_odjevenosti_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_w.pdf
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan integriteta Interni dokument PDF icon plan_integriteta_2018.pdf
Plan integriteta Interni dokument PDF icon plan_integriteta_2018.pdf
Program rada za 2019.g. Interni dokument PDF icon program_rada_2019.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Procedure komuniciranja sa okruženjem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon procedure_komuniciranja_sa_okruzenjem_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Procedure o kolanju računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon procedure_o_kolanju_racunovodstvene_dokumentacije_w.pdf
Vodič za pristup informacijama Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon vodic_o_izmjeni_vodica_za_pristup_informacijama_u_ministarstvu_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Procedure za stvaranje obaveza Interni dokument PDF icon procedure_za_stvaranje_obaveza_w.pdf
Procedure o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon procedure_o_nacinu_evidentiranja_i_placanja_ulaznih_faktura_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Poslovnik o radu stručnog kolegija ministra Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon poslovnik_o_radu_strucnog_kolegija_ministra_ministarstvu_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Liste internih i eksternih dokumenata Ministarstva za boračka pitanja KS Interni dokument PDF icon lista_eksternih_dokumenata_05.12.2019.pdf, PDF icon lista_internih_dokumenata_06.03.2020.pdf