Skip to main content

UDRUŽENJA

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail Web adresa
JOB “Unija veterana” Kantona Sarajevo Džidžikovac br.3/III +387(0)33 213-41 +387(0)33 213-41
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo Zagrebačka br.61 +387(0)33 810-999 +387(0)33 810-263
Sabnor u KS Mis Irbina br.11 +387(0)33 522-124
Savez ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo Malta br.19 +387 0)33 658-199 +387(0)33 657-173
Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo Grbavička 8A +387(0)33 811-240
Savez udruženja boraca “Patriotska liga” Kantona Sarajevo Behdžeta Mutevelića 83 +387(0)33 716-655 +387(0)33 716-656
Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka” Kantona Sarajevo Franca Lehara br.13 +387(0)33 220-706 http://www.zlatniljiljani-ks.org
Udruženje organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca i branioca “Bosnae – Zelene beretke” Kantona Sarajevo Obala Kulina bana br.24/I Sarajevo +387(0)33 205-705
Udruženje veterana Odreda policije „Bosna“ Kantona Sarajevo Tina Ujevića br. 1 (Dom Policije) +387(0)33 206-450 +387(0)33 206-450