Skip to main content

Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 21.09.2023. godine Interni dokument

Prilog

ODLUKA O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNIH POTREBA (TEŠKE ZDRAVSTVENE SITUACIJE-BOLESTI I SOCIJALNE POTREBE) KOJI NISU DOPUNILI DOKUMENT U OSTAVLJENOM ROKU Interni dokument

Prilog

ODLUKA o prihvatanju ponude za učešće dva službenika na online seminaru na temu E- poslovanje Interni dokument

Prilog

ODLUKA o prihvatanju ponude za učešće dva službenika na online seminaru na temu: Upravljanje rizicima u javnom sektoru kroz praktične primjene Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane - Komisija 18.09.2023. godine

Prilog

ODLUKA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA POPOVIĆ NUSRET

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 14.09.2023. godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika klimatskog liječenja - Rezervacija za 24.09.2023. godine Interni dokument

Prilog

ODLUKA o pokretanju procedure kupovine stanova za dodjelu pripadnicima braniteljskih kategorija koji na iste imaju pravo shodno važećim propisima Interni dokument

Prilog

ODLUKA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA NAPRTA ELVIS Interni dokument

Prilog

RJEŠENJE o imenovanju Komisije za praćenje i evaluaciju dodijeljenih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/ programa/ projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja Interni dokument

Prilog

,

Prilog

ODLUKA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA ŠEHOVIĆ NEDŽLA Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 07.09.2023. godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja - Rezervacije za 12.09. i 13.09.2023. godine Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika banjskog liječenja Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika klimatskog liječenja - Rezervacija za 10.09.2023. godine Interni dokument

Prilog

ODLUKA o prihvatanju ponude za učešće dva službenika na stručnom savjetovanju na teme Upravni postupak i upravni spor u praksi Interni dokument

Prilog

ODLUKA o prihvatanju ponude za učešće na stručnom savjetovanju na teme Praksa URŽ-a i Suda BiH, prekršajne i krivične prijave u procesima JN, uočene nepravilnosti u postupcima JN iz Izvještaja Ureda za reviziju u FBiH Interni dokument

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 31.08.2023. godine Interni dokument

Prilog

Lista lica čiji zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba su nepotpuni Interni dokument

Prilog