Skip to main content

 

DATUM

 

 

OPIS  DOGAĐAJA

 

NIVO

FINANSIRANJA

 

NOSILAC

OBILJEŽAVANJA

 

NAČIN

OBILJEŽAVANJA

 

 

 

01.11.

 

Dan poginulih boraca Armije R BiH (katolici)

Institucije Kantona Sarajevo

Institucije Kantona Sarajevo

Katolička crkva i NVO

Prema dogovoru i programu Katoličke crkve

 
Datum