Skip to main content

Sektor za ekonomske poslove

Sektor za ekonomske poslove i projekte vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

 • izvršenje budžeta Kantona Sarajevo iz nadležnosti Ministarstva,
 • izradu budžetskih zahtjeva,
 • poslove finansijske operative,
 • praćenje izvršenja dospjelih obaveza Ministarstva,
 • planiranje i osiguranje nabavke sredstava za rad Ministarstva,
 • praćenje i proučavanje stanja i predlaganje mjera za unapređenje rada,
 • provođenje procedure za izbor najpovoljnijih ponuđača po pojedinim projektima,
 • utvrđivanje metodologije za izradu i praćenje izvršenja pojedinačnih projekata Ministarstva,
 • isplatu novčanih sredstava po osnovu prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite,
 • objedinjavanje i dostavljanje mjesečnih zahtjeva općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu za isplatu mjesečnih primanja po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH i koordinacija između općinskih službi za BIZ i Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,
 • poslove finansiranja programa za otvaranje radnih mjesta za branitelje, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja, te poslova koji se odnose na realizaciju održivog povratka,
 • ostvarivanje trezorskog sistema rada u vođenju poslovanja Ministarstva,
 • izrada prijedloga zaključaka za Vladu Kantona Sarajevo
 • vođenje informatičke baze podataka korisnika boračko invalidske zaštite i kontinuirano unošenje podataka o ostvarenim pravima u jedinstvenu bazu,
 • automatsku obradu podataka,
 • praćenje realizacije odobrenih sredstava po projektima boračkih udruženja i praćenje njihovih izvještaja,
 • aktivno učešće u izradi potrebnih procedura u skladu sa Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika,
 • izradu programa, planova, izvještaja, analiza i informacija i
 • druge stručne poslove.