Propisi MBP

Ukupno 1 - 30 od 55
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z45-12.pdf, PDF icon broj_26-14.pdf, PDF icon broj_46-17.pdf, PDF icon broj18_-_19.pdf
Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 'Službene novine FBiH' 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 -
Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i člana njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br.70/05, 61/06 i 90/17) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/03, PDF icon 27/04, PDF icon 17/07
Uredba o načinu,uvjetima i kriterijima za ostvar.prava na snošenje trošk.plaćanja naknade za građ.zemljište za izgradnju individ.stamb.objekata za potrebe boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_42_-_broj-42.pdf
Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/03
Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/06, PDF icon 20/09, PDF icon 16/14
Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon BROJ-40-uredba.pdf
Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima BiH i njihovoj djeci-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-40.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluke o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_06.pdf, PDF icon 15_07.pdf, PDF icon 35_12.pdf, PDF icon 29_15.pdf
Odluku o usvajanju prijedloga-preporuka za pojednostavljenje - eliminaciju - unapređenje administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon odluku_o_usvajanju_prijedloga-preporuka_za_pojednostavljenje_-_eliminaciju_-_unapredenje_administrativnih_postupaka_w.pdf
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13-04, PDF icon 11-06
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza Interni dokument PDF icon pravilnik_o_popisu_imovine_potrazivanja_zaliha_i_obaveza_w.pdf
Pravilnik o materijalnom poslovanju Interni dokument PDF icon pravilnik_o_materijalnom_poslovanju_w.pdf
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28_-_19.pdf
Pravilnik o naknadama za putne troškove i načinu odobravanja službenih putovanja Interni dokument PDF icon pravilnik_o_naknadama_za_putne_troskove_i_nacinu_odobravanja_sluzbenih_putovanja_w.pdf
Pravilnik o javnim nabavkama Interni dokument PDF icon pravilniko_o_javnim_nabavkama_web.pdf
Pravilnik o direktnom sporazumu Interni dokument PDF icon pravilnik_o_direktnom_sporazumu_web.pdf
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28-19.pdf
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_web.pdf, PDF icon 31_19.pdf
Pravilnik o kriterijima za finansiranje sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja Interni dokument PDF icon pravilnik_o_kriterijima_za_finansiranje_sufinansiranje_programa_i_projekata_neprofitnih_organizacija_i_udruzenja.pdf
Pravilnik za utvrđivanje prava na ukopno mjesto u "Aleji Veterana"u groblju Vlakovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/12
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Interni dokument PDF icon pravilnik_o_kancelarijskom_poslovanju_web.pdf
Odluka o načinu rada i postupanju u administrativnim postupcima Interni dokument PDF icon odluka_o_nacinu_rada_i_postupanju_u_administrativnim_postupcima_web.pdf
Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/17 PDF icon 8_17.pdf
Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon pravilnik_o_internoj_kontroli_www.pdf