Propisi MBP

Ukupno 1 - 30 od 68
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 'Službene novine FBiH' 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 -
Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i člana njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH», broj: 54/19) 'Službene novine FBiH' 54/19 -
Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/22 PDF icon zakon_o_dopunskim_pravima_boraca-branitelja_bih_sl.nov_.ks_31_22.pdf
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon uredba-rjesavanje_stambenih_potreba_22.pdf
Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/03
Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/06, PDF icon 20/09, PDF icon 16/14
Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/20 i 27/21 PDF icon 37_20.pdf, PDF icon uredba_izmjena_27-21.pdf
Uredba o načinu, uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata za potrebe branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/22 PDF icon uredba-zemljiste_5122.pdf
Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/03, PDF icon 27/04, PDF icon 17/07, PDF icon 38_20_.pdf
Uredba o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima BiH i njihovoj djeci-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba-stipendije.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o utvrđivanju visine iznosa za mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju za 2022.godinu Interni dokument PDF icon odluka-personalna_asistencija_2022.pdf
Odluke o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_06.pdf, PDF icon 15_07.pdf, PDF icon 35_12.pdf, PDF icon 29_15.pdf
Odluka o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/22 PDF icon odluka-osnovica_za_utvrd.mjesec.novc_.primanja_za_2022.pdf
Odluku o usvajanju prijedloga-preporuka za pojednostavljenje - eliminaciju - unapređenje administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon odluku_o_usvajanju_prijedloga-preporuka_za_pojednostavljenje_-_eliminaciju_-_unapredenje_administrativnih_postupaka_w.pdf
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13-04, PDF icon 11-06
Odluka o utvrđivanju visine iznosa dječijeg dodatka za 2022. godinu Interni dokument PDF icon odluka-djeciji_dodatak.pdf
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o naknadama za putne troškove i načinu odobravanja službenih putovanja Interni dokument PDF icon pravilnik_o_naknadama_za_putne_troskove_i_nacinu_odobravanja_sluzbenih_putovanja_w.pdf
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28_-_19.pdf
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Pravilnik o javnim nabavkama Interni dokument PDF icon pravilniko_o_javnim_nabavkama_web.pdf, PDF icon pravilnik_jn_2019.pdf
Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/22 PDF icon pravilnik_jnp_37_22.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopuni_praviln.-jnp_39_22.pdf
Pravilnik o direktnom sporazumu Interni dokument PDF icon pravilnik_o_direktnom_sporazumu_slist_broj_3_20.pdf
Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon pravilnik_o_dodjeli_stana_u_vlasnistvo.pdf
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28-19.pdf, PDF icon pravilnik_o_dopuni_pravilnika_o_placama_i_naknadama.pdf
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_web.pdf, PDF icon 31_19.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmj.pravil.o_unutr.organizaciji.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_unutrasnjoj_organizaciji_17-22.pdf, PDF icon organizaciona_sema.pdf