Skip to main content

Propisi Ministarstva za boračka pitanja

Zakon

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica Zakon 'Službene novine FBiH' 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17
Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH Zakon 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/22  zakon_o_dopunskim_pravima_boraca-branitelja_bih_sl.nov_.ks_31_22.pdf (314.35 KB)
Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) Zakon 'Službene novine FBiH'
Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH», broj: 54/19) Zakon 'Službene novine FBiH' 54/19
Pravilnik o o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) Zakon 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) Zakon 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) Zakon 'Službene novine FBiH'
Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i člana njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17) Zakon 'Službene novine FBiH'

Uredba

Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak Uredba 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/23  uredba_odrzivi_povratak_2023.pdf (322.89 KB)
Uredba o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima BiH i njihovoj djeci-prečišćeni tekst Uredba 'Službene novine Kantona Sarajevo'  uredba-stipendije.pdf (250.86 KB)
Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca Uredba 'Službene novine Kantona Sarajevo'  31/06 (72.85 KB) , 20/09 (102.56 KB) , 16/14 (52.98 KB)
Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba Uredba 'Službene novine Kantona Sarajevo'  14/03 (67.55 KB)
Uredba o načinu, uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata za potrebe branilaca Bosne i Hercegovine Uredba 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/22  uredba-zemljiste_5122.pdf (1.57 MB)
Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo  Uredba 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/20 i 27/21  37_20.pdf (1.36 MB) , uredba_izmjena_27-21.pdf (299.02 KB)
Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine Uredba 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22  uredba-rjesavanje_stambenih_potreba_22.pdf (356.4 KB)

Odluka ili rješenje

Odluku o usvajanju prijedloga-preporuka za pojednostavljenje - eliminaciju - unapređenje administrativnih postupaka Odluka ili rješenje Interni dokument  odluku_o_usvajanju_prijedloga-preporuka_za_pojednostavljenje_-_eliminaciju_-_unapredenje_administrativnih_postupaka_w.pdf (609.85 KB)
Odluka o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja  Odluka ili rješenje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/23  odluka_o_utvrdiv.visine_procenta_osnov.mjesec.novc_.primanja_za_2023_god.pdf (263.45 KB)
Odluke o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" Odluka ili rješenje 'Službene novine Kantona Sarajevo'  9_06.pdf (1.15 MB) , 15_07.pdf (239.23 KB) , 35_12.pdf (581.01 KB) , 29_15.pdf (31.2 KB)
Odluka o utvrđivanju visine iznosa za mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju za 2023.godinu Odluka ili rješenje Interni dokument  odluka-personalna_asistencija_202333.pdf (56.35 KB)
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje 'Službene novine Kantona Sarajevo'  13-04 (143.52 KB) , 11-06 (103.13 KB)
ODLUKA o pokretanju postupka nabavke: Pružanje usluga banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2023. godinu JRJN: 85000000-9 - Usluga u području zdravstva i socijalne zaštite Odluka ili rješenje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/14 i 59/22  odluka_o_pokretanju_postupka_nabavke.pdf (165.78 KB)
Odluka o utvrđivanju visine iznosa dječijeg dodatka za 2023. godinu Odluka ili rješenje Interni dokument ODLUKA o utvrđivanju visine iznosa dječijeg dodatka za 2024. godinu.pdf (36.57 KB)
ODLUKA o utvrđivanju visine i drugih primanja lica, uposlenih i angažovanih u udruženjima organizacijama i savezima od posebnog interesa za Kanton Sarajevo za 2024. godinu Odluka ili rješenje Interni dokument ODLUKA o utvrđivanju visine i drugih primanja lica uposlenih i angažovanih u udruženjima organizacijama i savezima od posebnog interesa za Kanton Sarajevo za 2024. godinu.pdf (80.73 KB)

Pravilnik

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Pravilnik 'Službene novine Kantona Sarajevo'  pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_web.pdf (11.75 MB) , 31_19.pdf (1.6 MB) , pravilnik_o_izmj.pravil.o_unutr.organizaciji.pdf (1.03 MB) , pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_unutrasnjoj_organizaciji_17-22.pdf (569.52 KB) , organizaciona_sema.pdf (95.33 KB)
Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo Pravilnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22  pravilnik_o_dodjeli_stana_u_vlasnistvo.pdf (301.15 KB)
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Pravilnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21  pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28-19.pdf (2.48 MB) , pravilnik_o_dopuni_pravilnika_o_placama_i_naknadama.pdf (55.9 KB)
Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći Pravilnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/24 PRAVILNIK ZA DODJELU JNP 7 24_0.pdf (587.86 KB)
Pravilnik o direktnom sporazumu Pravilnik Interni dokument Pravilnik o direktnom sporazumu 8 20.pdf (156.9 KB)
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO Pravilnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21  pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf (237.8 KB)
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Pravilnik Interni dokument  pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28_-_19.pdf (2.99 MB)