Skip to main content

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo – Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1