Skip to main content

Programom mjera sufinansiranja zapošljavanja i održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama sa područja Kantona Sarajevo za 2020/2021. godinu broj: 06-04-9602/20 od 07.04.2020. godine, usvojena je i Mjera sufinansiranja zapošljavanja boračke populacije i održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama sa područja Kantona Sarajevo.
Za priznavanje i ostvarivanje navedenog oblika prava, zahtjevi na posebno propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom podnose se na slijedeću adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo putem pošte ili ličnim podnošenjem u šalter sali Kantona Sarajevo.
Informacije vezano za predmet Javnog poziva mogu se dobiti na telefon: dir. 033/562-007 ili Centrala 033/562-000 lokal 2007.