Skip to main content

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH donio je odluku o objavljivanju javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sve informacije su dostupne na linku : https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-u-2021-god…
 
Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 2.850.000 KM, a novac je raspoređen na dva LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, to jeste shodno projektnim ciljevima i aktivnostima te potrebama osoba s invaliditetom.
LOT II se odnosi na finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica i za tu namjenu je planirano 2,6 miliona KM.
 
LOT III se odnosi na finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, a osobe s invaliditetom na ovaj program mogu same aplicirati kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomske studije i za ovu namjenu je planirano 250.000 KM.