Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Ibrahim Mašić- prekovremeni august 2022

Prilog

Odluka prevoz august 2022

Prilog

Ajla Smajić-Atović - uvećanje plate za juli 2022

Prilog

Ibrahim Mašić- prekovremeni juli

Prilog

Velid Imamović- prekovremeni juli

Prilog

Elzira Arifhodžić- naknada za bolest člana porodice

Prilog

Odluka prevoz juli 2022

Prilog

Salih Kavazbašić - uvećanje plate za januar 2023

Prilog

Ibrahim Mašić- prekovremeni sati januar 2023

Prilog

Mahira Imamović - uvećanje plate za januar 2023

Prilog

Ajla Smajić-Atović - uvećanje plate za januar 2023

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stana u vlasništvo sa Rješenjem o utvrđivanju naknade

Prilog

Spisak korisnika kojima je odobrena jednokratna novčana pomoći za troškove školovanja za mjesec DECEMBAR 2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 26.12.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika kojima je odobrena jednokratna novčana pomoći za troškove školovanja za mjesec NOVEMBAR 2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane- Komisija 04.03.2022. godine

Prilog

Salih Kavazbašić - uvećanje plate za decembar 2022

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 20.12.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 15.12.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane- Komisija 14.12.2022. godine

Prilog