Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu Emir Handžić- novembar-decembar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 09.11.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 05.11.2021.godine

Prilog

Ugovor o djelu- Adela Salihović novembar-decembar

Prilog

Odluka za prijevoz- oktobar 2021. godine

Prilog

Odluka za prijevoz-septembar 2021. godine

Prilog

Odluka za prijevoz- august 2021. godine

Prilog

Odluka za prijevoz- juli 2021. godine

Prilog

Rasim Duraković .uvećanje plate august

Prilog

Velid Imamović -prekovremeni septembar

Prilog

Ibrahim Mašić- prekovremeni oktobar

Prilog

Odluka školovanje Aganović Nezir

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Čaušević Rešadu

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Hodžić Almiri

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Terme Ilidža 20.10.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 20.10.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Aquaterm Olovo 18.10.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Gradačac 20.10.2021

Prilog

Prekovremeni sati septembar- Hasim Halilovic

Prilog

Odluka školovanje Dijana Tuz

Prilog