Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača Revicon doo - seminar

Prilog

Odluka o prihvatanju ponude ponuđača Revicon doo

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti Udruženja od posebnog značaja 2023

Prilog

Mahira Imamović - uvećanje plate za januar 2023

Prilog

Ajla Smajić-Atović - uvećanje plate za januar 2023

Prilog

Salih Kavazbašić - uvećanje plate za februar 2023

Prilog

Odluka prevoz januar 2023

Prilog

Belma Adilović - prekovremeni sati januar 2023

Prilog

Velid Imamović - prekovremeni sati januar 2023

Prilog

Derva Huseinović- naknada za smrt užeg člana porodice 2023

Prilog

Elvedin Zečević - naknada za bolest člana porodice

Prilog

Rasim Duraković - prekovremeni decembar 2022

Prilog

Ibrahim Mašić- prekovremeni decembar 2022

Prilog

Velid Imamović- prekovremeni decembar 2022

Prilog

Mahira Imamović - uvećanje plate za decembar 2022

Prilog

Ajla Smajić-Atović - uvećanje plate za decembar 2022

Prilog

Odluka prevoz decembar 2022

Prilog

Samila Mujaković-Zenunović - prekovremeni novembar 2022

Prilog

Hašim Halilović - prekovremeni novembar 2022

Prilog

Elzira Arifhodžić- prekovremeni novembar 2022

Prilog