Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
ODLUKA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA STANARINE

Prilog

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

Prilog

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RAD U KOMISIJI ZA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane

Prilog

Salih Kavazbašić-uvećanje plate mart 2023

Prilog

Velid Imamović-prekovremeni februar 2023

Prilog

Salih Kavazbašić-uvećanje plate februar 2023

Prilog

Rasim Duraković-uvećanje plate januar 2023

Prilog

Rasim Duraković-uvećanje plate februar 2023

Prilog

ODLUKA za prijevoz 02.2023. godine

Prilog

Odluka o naknadi za rad komisije - 2022-potraživanja i obaveze

Prilog

Odluka o naknadi za rad komisija - 2022-stalna sredstva i sitni inventar

Prilog

Mahira Imamović-uvećanje plate februar 2023

Prilog

Komsija za procjenu oštećenja individualnih stambenih jedinica-naknada

Prilog

Komisija za dodjelu stana u vlasništvo-naknada

Prilog

Ibrahim Mašić- prekovremeni februar 2023

Prilog

Ajla Smajić-Atović - uvećanje plate za februar 2023

Prilog

Ibrahim Mašić- prekovremeni januar 2023

Prilog