Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti -06-05-3318-8-19 od 20.06.2019 Interni dokument

Prilog

Ugovori o djelu Interni dokument

Prilog

Spiskovi korisnika banjskog liječenja - Rezervacije za period 25.06. - 03.07.2019. godine Interni dokument

Prilog

Službeni put u Zaostrog - Osman S. Interni dokument

Prilog

Službeni put u Zaostrog - Ibrahim M. Interni dokument

Prilog

Službeni put u Zaostrog - Elzira A. Interni dokument

Prilog

Službeni put u Slovenija - Osman S. Interni dokument

Prilog

Službeni put u Neum - Belma A. Interni dokument

Prilog

Odluka za regres Interni dokument

Prilog

Naknada za prevoz za juli Interni dokument

Prilog

Sporazum MBP. Općina ILidža, Crni labudovi Interni dokument

Prilog

Odluka pariotski front Hadzici Interni dokument

Prilog

Odluka Fondacija PPPPBP Interni dokument

Prilog

Odluka 1.slavna 111.viteška Interni dokument

Prilog

Ugovor za plaćanje prevoza pripadnika boračke populacije KS, MBP-Centrotrans Eurolines Interni dokument

Prilog

Rješenje o za odabir najpovoljnijih ponuđača za kupovinu stanova Interni dokument

Prilog

Memović Amina Odluka školovanje Interni dokument

Prilog

Odbor za obilježavanje - Odluka odobravanju plaćanja troškova obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti - 06-05-3318-7- 19 od 18.06.2019. Interni dokument

Prilog

Priključak na gasovodnu mrežu, spisak saglasnosti 06-14-813-III-19 18.06.2019. Interni dokument

Prilog

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Bilsene Šahman Interni dokument

Prilog