Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Rješenje o imenovanju Stručnog tima za izradu Programa zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2023 - 2024. godinu

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo za 2023. godinu

Prilog

Rješenje Pružanje usluga banjskog liječenja-naknada

Prilog

Rješenje Pružanje usluga banjskog liječenja-naknada ekspertu

Prilog

Pružanje usluga banjskog liječenja

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 14.04.2023. godine

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za Javne nabavke

Prilog

ODLUKA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA STANARINE

Prilog

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

Prilog

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RAD U KOMISIJI ZA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći u plaćanju troškova u procesu odbrane

Prilog

Salih Kavazbašić-uvećanje plate mart 2023

Prilog

Velid Imamović-prekovremeni februar 2023

Prilog

Salih Kavazbašić-uvećanje plate februar 2023

Prilog

Rasim Duraković-uvećanje plate januar 2023

Prilog

Rasim Duraković-uvećanje plate februar 2023

Prilog

ODLUKA za prijevoz 02.2023. godine

Prilog

Odluka o naknadi za rad komisije - 2022-potraživanja i obaveze

Prilog