Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalih potreba- Komisija 04.04.2022.godine

Prilog

Spisak korisnika kojima je dodjeljena jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova u procesu odbrane- Komisija 04.04.2022.godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 30.03.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 29.03.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 24.03.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 22.03.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 18.03.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 15.03.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 11.03.2022

Prilog

Prekovremeni rad februar 2022. godine Ibrahim Mašić

Prilog

Prekovremeni rad februar 2022. godine Velid Imamović

Prilog

Uvećanje plate od januara 2022.godine Dražen Bačić

Prilog

Prekovremeni rad januar 2022. godine Ibrahim Mašić

Prilog

Uvećanje plate januar 2022. godine Rasim Duraković

Prilog

Prekovremeni rad decembar 2021. godine Rasim Duraković

Prilog

Prekovremeni rad decembar 2021. godine Ibrahim Mašić

Prilog

Prekovremeni rad decembar 2021. godine Ajla Smajić-Atović

Prilog

Prekovremeni rad decembar 2021. godine Mahira Imamović

Prilog

Prekovremeni rad decembar 2021. godine Velid Imamović

Prilog

Prekvremeni rad novembar 2021. godine Velid Imamović

Prilog