Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Rješenje o određivanju privremene zamjene pomoćnika ministra Osmana Smajlovića

Prilog

Ugovor o djelu Adela Salihović- januar-februar 2022. godine

Prilog

Ugovor o djelu Emir Handžić- januar- februar 2022. godine

Prilog

Ugovor o djelu Emir Bektić - januar-februar 2022. godina

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 28.12.2021

Prilog

Seferčehajić Sani- odluka o plaćanju troškova školovanja

Prilog

Odluka školovanje Katica Ahmed

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 16.12.2021

Prilog

Rješenje o naknadi članovima komisije za dodjelu JNP za plaćanje troškova u procesu odbrane

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 10.12.2021. godine

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja- Halilović Vahidin

Prilog

Odluka školovanje Bijedić Hajrudin

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 02.12.2021. godine

Prilog

Odluka školovanje Vražalica Ermin

Prilog

Odluka školovanje Hajrović Hajris

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba - Komisija 24.11.2021. godine

Prilog

Odluka školovanje Paro Edin

Prilog

Odluka školovanje Močević Amar

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 18.11.2021. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane

Prilog