Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Odluka za prijevoz 2020. godine- za februar 2020 Interni dokument

Prilog

ODLUKA za prijevoz 2020. godine- za januar 2020 Interni dokument

Prilog

Belma Adilović prekovremeni januar Interni dokument

Prilog

Velid Imamović prekovremeni januar Interni dokument

Prilog

Komisija za procjenu oštećenja individualnih stambenih objekata-naknada Interni dokument

Prilog

Komisija za dodjelu stana Interni dokument

Prilog

Rješenje utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za dodjelu stana Interni dokument

Prilog

Udruženje Patriotska liga Općine Vogošća Interni dokument

Prilog

Udruzenje mdoor 92-95 ks Interni dokument

Prilog

Udruženje generala BiH Interni dokument

Prilog

Oluka Udruženje ekologa Arboretum-botanička bašta Interni dokument

Prilog

Odluka-Udruženje logoraša Novi Grad Sarajevo 92-96 Interni dokument

Prilog

Odluka Udruženju RVI-paraplegičara KS Interni dokument

Prilog

Odluka Udruženje Obrazovanje gradi BiH Interni dokument

Prilog

Odluka Udruženje Haber Interni dokument

Prilog

Odluka o odobravanju sredstava Fondacija Istina za Goražde Interni dokument

Prilog

Sporazum MBP, OSG, Udruzenje Ilmijje 2019 Interni dokument

Prilog

ODLUKA O kupovini stanova od Fonda 2019 - vlasništvo-korekcija Interni dokument

Prilog

ODLUKA O kupovini stanova od Fonda 2019 - korištenje Interni dokument

Prilog

Ibrahim mašić prekovremeni decembar Interni dokument

Prilog