KJU za zaštićena prirodna područja- Tumačenje uredbe