Zastupnička inicijativa Senad Hasanović-Da se utvrde jedinstveni standardi i kriteriji za sve upravljačke organe koje imenuje Vlada Kantona Sarajeva