Odgovor na zastupničku inicijativu- zastupnica Jasna Duraković