Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini