Odluka o pružanju usluge edukacije državnog službenika MSFI 16

Ugovaranje i realizacija
JRN/CPV: 
80522000 Obrazovni seminari
Ugovor potpisan sa: 
Revicon d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
05.09.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
100,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
100,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018