Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH

Ugovaranje i realizacija
JRN/CPV: 
80522000 Obrazovni seminari
Ugovor potpisan sa: 
Content.ba d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
23.11.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
179,01
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
179,01
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017