Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH