Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja kod provođenja

Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
20.04.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
179,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
179,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017