Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja kod provođenja