Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novine u E-aukcijama sa praktičnom primjenom Zakona o javnim nabavkama