Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novine u E-aukcijama sa praktičnom primjenom Zakona o javnim nabavkama

Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.06.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
209,43
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
209,43
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017