Novčana hedija za ratnog vojnog invalida Fahru Bećirevića

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo posjetio je danas ratnog vojnog invalida i bivšeg logoraša Fahru Bećirevića u selu Breza, općina Hadžići. Tom prilikom, ministar je porodici Bećirević uručio novčanu hediju i prigodni paket.

Bećirević je bivši diverzant, borac 109. Brdske brigade, koji je prije 20 godina izgubio nogu braneći Gunčar kotu iznad Hadžića. Nezaposlen je, živi sa suprugom od 470,00 KM invalidnine i poljoprivrede kojom se bavi uprkos oboljenju srca. Traume i torture koje je preživio kao logoraš ostavile su brojne druge, trajne posljedice na njegovo zdravlje.

„Zarobljen sam na Igmanu ispod Golog Brda 1992. godine, odakle su me odveli u Sportsku dvoranu u Hadžićima. Tu sam preživio četiri dana, bio brutalno premlaćivan i izgladnjivan. Poslije sam odveden u zatvor Kula gdje sam proveo narednih šest mjeseci u istim uslovima. Razmijenjen sam krajem te godine na Kobiljači“, ispričao je Bećirević žaleći se na česte glavobolje koje su posljedica pretrpljenih trauma.

On je zahvalio resornom Ministarstvu na dodijeljenoj pomoći, navodeći da mu je dobrodošla.

Ministar Fišo je istakao da je Programom rada Ministarstva za tekuću godinu bila planirana posjeta ovoj, kao i brojnim drugim porodicama ratnih vojnih invalida, šehida i poginulih boraca. Namjera je bila porazgovarati o njihovim potrebama i pružiti im pomoć u skladu s raspoloživim mogućnostima.

"Dolaskom ovdje uvjerili smo se da je ona zaista potrebna porodici Bećirević. Saznali smo da Fahro dosada nije iskoristio niti jedno pravo koje boračkoj populaciji propisuje Zakon o dopunskim pravima boraca, izuzev prava na banjsko liječenje prije sedam godina“, izjavio je ministar Fišo.

On je ovom prilikom Bećirevićima detaljno objasnio sva njihova prava kao i procedure podnošenja zahtjeva za dodjelu različitih vidova pomoći, ističući da potrebe ovakvih  ljudi Ministarstvo svrstava u svoje prioritete.