Godišnjica formiranja 1. korpusa Armije R BiH

 

DATUM

 

 

OPIS  DOGAĐAJA

 

NIVO

FINANSIRANJA

 

NOSILAC

OBILJEŽAVANJA

 

NAČIN

OBILJEŽAVANJA

01.09.1992.

Formiranje 1. korpusa Armije R BiH

Institucije Kantona Sarajevo

Grad Sarajevo

Institucije Kantona Sarajevo

Grad Sarajevo

Rendžerski puk OS BiH

NVO

Prema programu nosilaca obilježjavanja