FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

Adresa: 
Širokac 22
Telefon: 
+387(0)33 252-210
E-mail: 
Vrsta organizacije: 
Fond
Lokacija: