Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA S, 09/04/2019. GODINU


Nabavka školskih ruksaka sa priborom ka poklon djeci povratnika
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum T.R. Knjižara Svjetlos San Sarajevo 1000,00 04.09.2019 1000,00 Nije bilo izmjena

Nabavka kancelarijske opreme -TV aparata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške direktni sporazum SO-CE ВН doo SArajevo 649,00 12.07.2019 649,00 Nije bilo izmjena

Postupak nabavke i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2019
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 direktni sporazum KJKP „Раrк“ d.o.o. Sarajevo. 6000,00 28.05.2019 6000,00 Nije bilo izmjena

Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Uskrs i Vaskrs
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 92,00 19.04.2019 92,00 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka javne nabavke edukacije državnog službenika na temu „Procjena i unapređenje sistema FUK-a i Godišnji izvještaj GI - FUK“
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum ,,INTERQUALITY“ d.o.o. Sarajevo 175,50 19.02.2019 175,50 Nije bilo izmjena

Postupka javne nabavke prehrambenih i higijenskih artikala za pripadnike boračke populacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 15800000 Razni prehrambeni proizvodi direktni sporazum Amko Kornere d.o.o. Sarajevo 937,93 05.02.2019 937,93 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Godišnji obračun
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 120,00 25.01.2019 Nije bilo izmjena

Nabavka prigodnih poklona pripadnicima Armije RBiH u povodu nastupajućih praznika
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo 800,00 25.12.2018 800,00 Nije bilo izmjena

Nabavk kancelarijskih stolica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške direktni sporazum JISK d.o.o. Sarajevo 1000,00 24.12.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Nabavke prigodnih poklona - prigodnih poklona u svrhu obilježavanja Nove godine 2019.g.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu" 600,00 20.12.2018 600,00 Nije bilo izmjena

Postupka javne nabavke čestitki sa kovertama za 2019
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 100,00 18.12.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Postupka nabavke štampanih knjig "Bitka za Žuč" i "Pofalićka bitka"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 22110000 Štampane knjige direktni sporazum CPU Printing company d.o.o. Sarajevo 1600,00 18.12.2018 1600,00 Nije bilo izmjena

Odluka o edukaciju državnog službenika na temu: Obaveze računovođa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum ,,Revicon“ d.o.o. Sarajevo 100,00 14.11.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pružanju usluge edukacije državnog službenika MSFI 16
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 80522000 Obrazovni seminari Revicon d.o.o. Sarajevo 100,00 05.09.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 77,00 14.08.2018 77,00 Nije bilo izmjena

Odluka pokretanju postupka nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke Bajram Kurban 2018.g
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 direktni sporazum 994,50 09.08.2018 994,50 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - Agencije za pravni konsalting i edukaciju АРКЕ
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 80522000 Obrazovni seminari 235,00 06.06.2018 235,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - „Polugodišnji obračun, službena putovanja, čuvanje dokumentacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 80522000 Obrazovni seminari Agencije za pravni konsalting i edukaciju „АРКЕ“ d.o.o. 235,00 06.06.2018 235,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Ramzanski bajram
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 173,00 06.06.2018 173,00 Nije bilo izmjena

Objava čestitke u povodu Ramazana
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum 400,00 16.05.2018 Nije bilo izmjena

Pokretanje postupka javne nabavke čestitki sa kovertama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 82,00 27.03.2018 Nije bilo izmjena

Postupak javne nabavke usluga štampanja i dorade monografije 1 korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 22110000 Štampane knjige CPU Printing company d.o.o. Sarajevo 3260,00 13.03.2018 3260,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka nabavke - pružanje usluga pretplate na stručna glasila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 400,00 05.03.2018 400,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke 1. mart
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 79342000 Usluge marketinga direktni sporazum Hayat d.o.o. Sarajevo 585,00 27.02.2018 585,00 Nije bilo izmjena

Postupka nabavke prigodnih poklona - prigodnih poklona u svrhu obilježavanja Igmanskog marša 2018
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 Boračke zadruge BIHART po Ilidža broj 09/18 500,00 29.01.2018 470,00 Nije bilo izmjena

Pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 55100000 Hotelske usluge JU Studentski centar Sarajevo 160,00 25.01.2018 160,00 Nije bilo izmjena

Pružanju usluga stručnog usavršavanja državnih službenika po svim oblastima u 2018
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 80522000 Obrazovni seminari 25.01.2018 Nije bilo izmjena

Nabavka prigodnih poklona suvenir „Vrata Tunela spasa‘
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Izvor Bosne doo Sarajevo 300,00 21.12.2017 300,00 Nije bilo izmjena

Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 80522000 Obrazovni seminari Content.ba d.o.o. Sarajevo 179,01 23.11.2017 179,01 Nije bilo izmjena

Najam štanda za učešće na 13. zimskom salonu knjige
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 98390000 Ostale usluge direktni sporazum TKD Sahinpašić d.o.o. Ilidža 1380,00 23.11.2017 1380,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novi zakoni i teme iz prakse
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 Revicon d.o.o. 100,00 17.10.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Prijedlog novog zakona o računovovodstvu i reviziji i druge aktuelnosti iz propisa, standarda i prakse Anex II dio В
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 Revicon d.o.o. Sarajevo 100,00 18.09.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Zakon o javnim nabavkama za ugovorne organe i ponuđače, E-aAukcija,
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 Agencija Evropa komunikacije d.o.o. 149,76 18.09.2017 149,76 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu 20. jubilarni međunarodni simpozij - Dvadeset godina reformi
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 FEB d.o.o. Sarajevo 339,30 15.09.2017 339,30 Nije bilo izmjena

Nabavke usluga otkupa štampanih knjiga povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1. Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 22110000 Štampane knjige direktni sporazum CPU Printing company d.o.o. Sarajevo broj 1474,20 29.08.2017 1474,20 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 145,00 29.08.2017 145,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika - Uredsko poslovanje
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 Interquality d.o.o. Sarajevo 409,50 29.08.2017 409,50 Nije bilo izmjena

Nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke povodmo Kurban Bajrama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 direktni sporazum Hayat d.o.o. Sarajevo 877,50 29.08.2017 877,50 Nije bilo izmjena

Pokretanje postupka nabavke konsultantskih usluga i pripreme rekvizita za scenu u povodu 25. god 1.Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 71318000 Savjetodavne tehničke usluge direktni sporazum DENSA d.o.o Sarajevo 3200,00 29.08.2017 3200,00 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka nabavke usluge štampe i distribucije (postavljanje) plakata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 79824000 Usluge štampanja i distribucije direktni sporazum Plakat doo Sarajevo 1471,28 24.08.2017 1471,28 Nije bilo izmjena

Pokretanju o pokretanju postupka nabavke prigodnih poklona - drvenih satova povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Boračke zadruge BIHART po Ilidža 5200,00 24.08.2017 5200,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluga tehničke podrške -usluge izvođenja vatrometa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 71336000 Usluge tehničke podrške direktni sporazum Beskos preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Tešanj 2500,00 24.08.2017 2500,00 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka nabavke usluga keteringa povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 55523000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala preduzeća ili ustanove direktni sporazum Izvor Bosne doo Sarajevo 980,00 23.08.2017 980,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanja izbora ponuđača za pružanje usluga tehničke podrške -podrška za audio i video, izvođači
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 71336000 Usluge tehničke podrške direktni sporazum Bosnaton doo Sarajevo 2515,50 23.08.2017 2515,50 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Aktulene izmjene propisa, polugodišnji obračun, novi i izmijenjeni MRS MSFI
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 REVICON d.o.o. Sarajevo 100,00 28.06.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluga TV emitovanja čestitke u povodu obilježavanja Ramazanskog bajrama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 direktni sporazum 877,50 27.06.2017 877,50 Nije bilo izmjena

Postupka nabavke usluga tehničke podrške WC mobilne kabine
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 71336000 Usluge tehničke podrške direktni sporazum Eko mobil group d.o.o. Sarajevo 468,00 15.06.2017 468,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novine u E-aukcijama sa praktičnom primjenom Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo 209,43 15.06.2017 209,43 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2017.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 direktni sporazum KJKP „Рагк“ d.o.o. Sarajevo 6000,00 06.06.2017 6000,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluga otkupa štampanih knjiga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 22110000 Štampane knjige direktni sporazum T.R.„Knjižara „Svjetlost - San“ Sarajevo 700,00 01.06.2017 700,00 Nije bilo izmjena

Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Radni odnosi u praksi
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 80522000 Obrazovni seminari Revicon d.o.o. Sarajevo 200,00 08.05.2017 200,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 80522000 Obrazovni seminari Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo 179,00 21.04.2017 179,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 80522000 Obrazovni seminari Revicon d.o.o. Sarajevo 100,00 21.04.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja kod provođenja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo 179,00 20.04.2017 179,00 Nije bilo izmjena

Odluka pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 08.03.2017. godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 55321000 Usluge pripreme obroka direktni sporazum Izvor Bosne d.o.o. Ilidža - Sarajevo 450,00 30.03.2017 450,00 Nije bilo izmjena

Odluka iznajmljivanja Dancing dvorane „Doma mladih“ - Centar Skenderija
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 ugovori izuzeti od primjene ZJN 3360,24 27.02.2017 Nije bilo izmjena

Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Usluge iz Anexa II dio B
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 80522000 Obrazovni seminari ugovori izuzeti od primjene ZJN Oskar Quality - Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. Sarajevo 409,50 24.02.2017 409,50 Nije bilo izmjena

Pokretanje postupka pružanje usluga pretplate na stručna glasila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 22111000 Školske knjige direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 400,00 31.01.2017 400,00 Nije bilo izmjena

Prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Provođenje e-aukcije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum Best Solution d.o.o. Sarajevo 209,43 30.01.2017 209,43 Nije bilo izmjena

Prihvatanje ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Godišnji obračun
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 120,00 30.01.2017 120,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga prevoza učesnika u obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
61 60100000 Usluge cestovnog prevoza direktni sporazum KJKP “Gras” doo Sarajevo 3510,00 27.01.2017 3510,00 Nije bilo izmjena

Odluka za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu -
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
62 55320000 Usluge posluživanja obroka direktni sporazum Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo 500,00 500,00 Nije bilo izmjena

TABELAEINI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2015. GODINE
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
63 Nije bilo izmjena

IZMJENE TABELARNOG PREGLEDA REALIZACIJE UGOVORA ZA 2015. GODINU
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
64 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016. godinu putem direktnog sporazuma
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016. godinu putem direktnog sporazuma

JRJN: 03121210-0 Cvjetni aranžmani

 

 

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem KJKP„PARK“ d.o.o. Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-3435-3/16 od 07.03.2016. godine

Iznos ugovora je 5.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.903,00 KM KM sa PDV-om.

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
65 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – pružanje ulsuga tehničke podrške u povodu predstavljanja Idejnog projekta Memorijalnog centra Žuč
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – pružanje ulsuga tehničke podrške u povodu predstavljanja Idejnog projekta Memorijalnog centra Žuč

JRJN: 71336000-2 – usluge tehničke podrške

 

 

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem “Densa“ d.o.o. Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-7978-2/16 od 16.03.2016. godine

Iznos ugovora je 2564,10 KM bez PDV-a, odnosno 3.000,00 KM sa PDV-om.

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
66 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – Klimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – Klimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu:

 

Ugovor je potpisan sa Dobavlajčem Bossina d.o.o. Zaostrog – Republika Hrvatska

Ugovor broj: 06-14-7291/16 od 13.04.2016. godine

Iznos ugovora je 128.000,00 KM bez PDV-a.

 

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
67 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Napomena:

 

 

Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu:

JRJN: 45000000-7 (Građevinski radovi)

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem PET ZLATNIH d.o.o. - Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-11694/16 od 11.05.2016. godine

Procijenjena vrijednost javne nabavke: 129.000,00 KM

Iznos ugovora be PDV-a je 99.823,30 KM

Iznos govora sa PDV-om je 116.793,26 KM  

 

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
68 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu:

Glavni CPV – JRJN 85000000-9 (Usluge u području zdravstva)

Dodatni CPV - JRJN 85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)

 

 

Ugovor za LOT 1 je potpisan sa Dobavljačem ZULJ Terme Ilidža - Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-8924/16 od 18.04.2016. godine

Iznos ugovora je 351.000,00 KM

 

Ugovor za LOT 2 je potpisan sa Dobavljačem Reumal Fojnica

Ugovor broj: 06-14-8925/16 od 18.04.2016. godine

Iznos ugovora je 315.900,00 KM

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
69 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka nabavke printanja 100 komada plakata ВЗ i štampanje 500 komada pozivnica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
70 79342000 Usluge marketinga direktni sporazum Grafiden d.o.o. Sarajevo Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama
Napomena:

 

Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama

JRJN: 79341000-6 – usluge oglašavanja

 

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem Oslobođenje d.o.o. Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-7319/16 od 11.04.2016. godine

Iznos ugovora je 16.404,75 KM

 

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
71 Nije bilo izmjena

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2016. GODINE
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
72 Nije bilo izmjena

Postupak nabavke nabavka računarske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
73 30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške direktni sporazum Kramer Comerv d.o.o. Ilidža 5346,60 5346,60 Nije bilo izmjena

Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
74 Nije bilo izmjena