Zaključak o odgađanju nastavka postupka javne nabavke "Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu