Rezultati po prigovoru nakon provedenog drugostepenog postupka u ostvarivanju prava na stipendiju