Rang liste zadruga koje ispunjavaju/ ne ispunjavaju uslove za učešće u mjeri sufinansiranja održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama sa područja Kantona Sarajevo