Rang liste poslodavaca koji ispunjavaju/ ne ispunjavaju uslove za učešće u mjeri sufinansiranja poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih ka

Rang liste poslodavaca koji  ispunjavaju/ ne ispunjavaju uslove za učešće u mjeri sufinansiranja poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove njihovih porodica