Preliminarne rang liste aplikanata po Javnom pozivu za subvencioniranje kamata kredita