Preliminarna lista zahtjeva fizičkih lista po Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva fizičkih liea, povratničkih općina, institucija i udruženja za dodjelu sredstava za održivi povratak u mjesto predratnog prebivališta za 2021. godinu