Poništavanje oglasa

Poništava se Oglas za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE", broj: 06-05-34214/19 od 09.10.2019. godine, objavljen 10.10.2019. godine u Dnevnim novinama “Dnevni avaz”, u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 75/19 i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

 

Broj: 06-05-34214-1/19

Sarajevo, 21.10.2019.godine