Oglas za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata “IKRE”

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, u dnevnom listu “Dnevni Avaz“, kao i na Web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo – Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1