Oglas za imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”

U uredno potpisanoj prijavi, obavezno navesti poziciju na koju se kandidat prijavljuje (predsjednik ili član Upravnog odbora ili predsjednik ili član Nadzornog odbora).

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, u dnevnom listu “Dnevni Avaz“, kao i na Web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo – Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1