Oglas o poništavanju Oglasa za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo "IKRE"

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavljuje

PONIŠTAVANJE OGLASA

Poništava se Oglas za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE", broj: 06-04-8975-1/20 od 15.04.2020. godine, objavljen 16.04.2020. godine u Dnevnim novinama “Dnevni avaz”, u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 25/20 i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.