Odluka putem direktnog sporazuma o pokretanju postupka nabavke računarske opreme