ODLUKA o prihvatanju ponude za kupovinu stambenih jedinica za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje pripadnicima boračkih kategorija koji na istu imaju pravo shodno važećim propisima od 03.11.2021. godine