Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih boračkih udruženja članova Koordinacionog odbora boračkih oganizacija Kantona Sarajevo od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je donijelo Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih boračkih udruženja članova Koordinacionog odbora boračkih oganizacija Kantona Sarajevo od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Lista ostalih aplikanata na Javni poziv za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2022. godinu koji su zadovoljili uslove će biti objavljena po okončanju obrade svih aplikacija .