Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2022. godinu (ostala udruženja)