Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Odluku o izboru ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2022. godinu.