Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo 2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo 2022.