Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ( Pružanje usluga isporuke i implementacije modula za obradu podataka)