OBAVJEŠTENJE O OBAVEZI PODNOŠENJA IZVJEŠTAJA O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ODOBRENIH u 2020. GODINI

Obavještavaju se sva boračka i druga udruženja i organizacije, kao iostala pravna lica, kojima su putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa i projekata od interesa za boračku populaciju da su, ukoliko to do danas nisu učinili, obavezni u što kraćem roku podnijeti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava.