Obavještenje o obavezi podnošenja izvještaja korisnicima iz 2019-2020

Obavještavaju se sva boračka i druga udruženja i organizacije, kao i ostala pravna lica, kojima su putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa i projekata od interesa za boračku populaciju da su, ukoliko to do danas nisu učinili, obavezni u što kraćem roku podnijeti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava.