Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za dodjelu građevinskog materijala