Lista zadruga koje ispunjavaju uslove za učešće u mjeri sufinansiranja održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama sa područja Kantona Sarajevo za 2021. godinu