KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA DJECI BORACA- BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje stipendije za školovanje navedenih kategorija lica u školskoj 2021/2022 godini u mjesečnom iznosu od 100,00 KM. Stipendije se isplaćuju za 9 (devet) mjeseci u kojima se odvija nastava za učenike i studente I ciklusa studija koji se nalaze na redovnom školovanju.

 

 Zainteresovani kandidati su obavezni uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i ovjerenu Izjavu da su saglasni da se njihovi lični podaci mogu obrađivati i objaviti u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH” br. 49/06; 76/11 i 89/11-spravka). Obrazac Izjave se može preuzeti uz obrazac u Fondu “IKRE” ili info- punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo – šalter - sala ili internet stranici Fonda „IKRE“ www.fondikre.ba.